วิธีการดูแลรักษามอเตอร์เกียร์ ของเราให้อยู่คู่กับเราไปนาน ๆ

มอเตอร์เกียร์

                มอเตอร์เกียร์ หนึ่งในของโรงงานอุตสาหกรรมที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานบ่อย และ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากจะขอเสนอวิธีการดูแลรักษามอเตอร์เกียร์อย่างไรให้อยู่คงทนคู่กับเราไปนาน ๆ ลองมาดูกันครับ ควรเช็คสภาพก่อนติดตั้ง             ก่อนที่เราจะติดตั้งมอเตอร์เกียร์นั้น เราควรตรวจเช็คเครื่องและลดความเร็วในการทำงานของเฟืองก่อน และควรจะตรวจเช็คความสกปรก หรือสิ่งแปลกปลอมก่อนที่จะติดตั้ง หากพบเห็นก็ควรทำความสะอาดก่อนที่จะติดตั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานมอเตอร์เกียร์ ด้วยนะครับ อุณหภูมิ             การใช้เกียร์นั้นควรตั้งอยู่ในที่ณหภูมิ  0 ถึง 40 องศาเท่านั้น ไม่ควรให้มากกว่านี้เพราอาจจะเกิดความร้อนสะสมในเกียร์เอาได้ และ ทำให้อายุการใช้งานลดลง และ อาจจะทำให้เกียร์พังเร็วได้ด้วยเช่นกัน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วควรตรวจสอบ             เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วไม่ควรนำไปใช้งานจริง ควรนำมอเตอร์เกียร์ มาตรวจสอบการทำงานก่อนว่าพร้อมทำงานหรือไม่ ? มีอะไรแปลกปลอม หรือ การทำงานที่ไม่ปกติหรือไม่ การทำงานขอวระบบ ความยืดหยุ่น และการทำงานปกติ ทุกระบบนั้นสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ มีความรู้ในการติดตั้ง             ก่อนที่จะติดตั้งมอเตอร์เกียร์ นั้นควรให้คนที่มีความรู้ในการติดตั้ง มาติดตั้งเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งตัวมอเตอร์ และ มอเตอร์เกียร์ เองไม่ให้ได้รับความเสียหายไม่เช่นนั้นหากนำไปใช้งานจริง ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดจนทำให้เกิดเสียหายด้วยเช่นกัน ก่อนซื้อควรนึกถึงการใช้ประโยชน์             … Read moreวิธีการดูแลรักษามอเตอร์เกียร์ ของเราให้อยู่คู่กับเราไปนาน ๆ